Frilingue - posrednik u organizaciji putovanja

Letnja škola stranih jezika Frilingue DOO Novi Bečej u saradnji sa Special Travel Agency DOO Beograd, licenca broj OTP 32/2020 (kategorija A25) ogranizuje jezičke i/ili druge tematske kampove na teritoriji Republike Srbije.