Opšti uslovi učešća na jezičkom kampu

1.Registracija

Registracijom potvrđujete da se slažete sa opštim uslovima učešća na jezičkom kampu koji organizuje letnja škola stranih jezika „Frilingue“.

 

2.Potvrda rezervacije

Nakon registracije, u narednih 5 dana ćete dobiti potvrdu rezervacije mesta i sve neophodne informacije o uslovima plaćanja. Od dana potvrde rezervacije, potrebno je uplatiti depozit u roku od 7 dana u iznosu od 50 eura po polazniku po 1 nedelji, a ostatak iznosa (mogućnost u nekoliko rata) najkasnije 20 dana pre početka kampa. Uplatom depozita ste definitivno potvrdili učešće na kampu.

 

3.Pravila otkaza

Otkazivanje učešća na jezičkom kampu mora biti poslat u pismenoj formi (putem mejla ili poštom).

  • Otkaz učešća 7 dana nakon registracije (odnosno pre uplate depozita) - bez nadoknade.
  • Otkaz učešća najkasnije 30 dana do početka kampa – „Frilingue“ zadržava depozit u iznosu od 50 eura po polazniku po 1 nedelji , a ostatak uplaćenog iznosa se refundira.
  • Otkaz učešća u poslednjih 29 dana do početka kampa – „Frilingue“ zadržava celokupan iznos koji je do tada uplaćen

Gore navedeni uslovi važe i u slučaju otkazivanja učešća usled više sile (bolesti, nesreće itd.).

Ukoliko ste definitivno odlučili da otkažete učešće na kampu (a pre toga ste uplatili određena sredstva), postoji opcija iskorišćenja uplaćenog iznosa na nekom od narednih kampova koji organizuje letnja škola stranih jezika „Frilingue“.

 

4.Izmena registracije

Prvobitno registrovani termin i kurs je moguće promeniti jedino ako u vreme zahteva za izmenom ima slobodnog smeštajnog kapaciteta u željenom terminu i pod uslovom da se ne prouzrokuju dodatni troškovi angažovanja ili otkazivanja predavača. U suprotnom se primenjuju pravila iz prethodnog člana 3.

 

5.Osiguranje

Polaznik mora biti osiguran od nezgoda tokom boravka na kampu. Svi polaznici su osigurani preko škole koju redovno pohađaju. Ukoliko ima izuzetnih slučajeva, molimo roditelje da osiguraju svoje dete u bilo kojoj akreditovanoj osiguravajućoj kući i dostave nam polisu prilikom dolaska u kamp. 

 

6.Broj polaznika u grupi

U cilju zadovoljavanja individualnih potreba polaznika, nastava se izvodi u malim grupama između 6 i 8 polaznika.

 

7.Odgovornost organizatora

„Frilingue“ preuzima odgovornost da će ispuniti sve benefite navedene u ponudi do visine iznosa naknade koju je platio klijent.

 

8.Prava organizatora

„Frilingue“ zadržava pravo da isključi polaznika iz programa bez povraćaja novca ukoliko po objektivnom mišljenju utvrdi da je polaznik:

  • ugrožavao druge učesnike na bilo koji način
  • učestalo kršio pravila kampa na neopravdan način
  • ometao redovan raspored kursa
  • konzumirao alkohol i/ili drogu

„Frilingue“ ne preuzima odgovornost za izgubljene stvari ili novac u vlasništvu učesnika.

 

9. Nadzor nad adolescentima (16+)

„Frilingue“ ne garantuje 24-satni monitoring nad adolescentima (16+) i neće odgovarati za eventualnu štetu ili nesreću. Ukoliko polaznici starijeg uzrasta ne žele da poštuju propisanu satnicu, prvo će dobiti upozorenje i roditelji će biti obavešteni, a ako se još jednom ponovi ista situacija biće isključeni iz kampa.

 

10.Fotografije i reference

Fotografije i video zapisi koji se zabeleže tokom naših aktivnosti koristiće se u promotivne svrhe. Roditelji imaju potpuno pravo da ne daju saglasnost za emitovanje fotografija i video zapisa gde se nalaze njihova deca i dužni su da nas o tome obaveste pismenim putem (putem mejla ili poštom) najkasnije 5 dana pre početka kampova.

 

11.Mesto nadležnosti

Za eventualne sporove nadležan je Sud u Novom Bečeju.

 

Frilingue DOO
Brigadira Ristica 4
23272 Novi Becej, Republic of Serbia
Tel: +381 (0) 69 73 16 77
Email: info@frilingue.rs