Registracija za volontere

Prezime*
Ime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Broj telefona*
Mobilni telefon roditelja

Datum rođenja

Jezički kampovi *

Datum dolaska*
Koju vrstu radionice biste radili s decom? ?

Da li biste želeli da prisustvujete jezičkom kursu??

(Volonter mora imati najmanje 17 godina)
Cena: 500 CHF/nedelji

Koji jezik želite da učite? ?

Da li ste bili u Frilingue-u ranije? ?*