Frilingue - posrednik u organizaciji putovanja

Frilingue DOO Novi Bečej u saradnji sa Special Travel Agency DOO Beograd, licenca broj OTP 108/2021 (kategorija A25) ogranizuje jezičke i/ili druge tematske kampove na teritoriji Republike Srbije.