OBAVEŠTENJA

POTVRDA OD LEKARA OPŠTE PRAKSE

Poštovani roditelji,

Predostrožnosti radi, a u skladu sa redovnim procedurama na dan dolaska na kamp, potrebno je da svaki polaznik ponese potvrdu lekara opšte prakse da je zdravstveno sposoban da pohađa kamp. Potvrda ne sme biti starija od 7 dana do dana dolaska u kamp!

Potvrda ne treba da uključi bilo kakvu vrstu specijalističkog pregleda niti analizu krvi, sem ukoliko Vaš izabrani lekar nakon opšteg pregleda ne utvrdi da postoji potreba za dodatnim ispitivanjima. 

 

MERE PREVENCIJE TOKOM BORAVKA NA KAMPU

Iako nam predstoji popuštanje mera, ukidanje vanrednog stanja i vraćanje u "normalan" tok života, nije na odmet da Vas upoznamo s merama prevencije koje će biti primenjene tokom boravka na jezičkim kampovima u Srbiji radi dodatne sigurnosti naših polaznika:

1. Socijalna distanca tokom izvođenja programa - S obzirom da su naše grupe svakako manjeg broja (od 6 do 8 polaznika) i da se organizuju na otvorenom, našim polaznicima neće biti teško da budu na međusobno bezbednoj razdaljini tokom izvođenja nastavnog i nenastavnog programa.

2. Higijena - Treba li pominjati obavezno pranje ruku? Naravno da ne! To je navika koju su naši polaznici stekli u najranijem detinjstvu, a sama briga o higijeni na našim kampovima je bila oduvek primenjena. Samo je potrebno da se polaznici (pre dolaska u kamp) dodatno upoznaju s izmenjenim pravilima koji će biti dostavljeni roditeljima/starateljima najkasnije 2 nedelje pred početak.

3. Dezinfekcija - naši divni domaćini će vršiti redovnu dezinfekciju svojih ugostiteljskih objekata, što podrazumeva sve zatvorene (sobe i restorani) i otvorene (bašte i letnjikovci) prostore sa pripadajućim inventarom.