Frilingue - posrednik u organizaciji putovanja

Letnja škola stranih jezika Frilingue DOO predstavlja posrednika (subagenta) u organizaciji putovanja. Glavni organizator putovanja je turistička agencija "Planet Air"d.o.o, licenca broj  OTP 32/2012., MB: 20802162.